Hướng dẫn Tool 4TLOL

Video hướng dẫn từ a-z : https://youtu.be/xtQh8I3D9M8
thuê hack tại: shop4t.com

yes Tải tool tại đây Pass giải nên: 4tgaming

yes
 Link dự phòng server khác  Pass giải nên: 4tgaming

- Link Tải Bản Riot 4T:https://secufiles.com/ff9J/RIOT_(2).zip

+ Link Download Tool Auto Login Garena : https://secufiles.com/nezH/login_garena.zip

 

Ẩn Hiện Menu: Phím SHIFT
Giữ nút Space (cách): Combo skill
Giữ nút X: Lashit
Giữ nút V: Fam
Giữ nút C: Cấu Máu