Hướng dẫn

Bước 1: Đăng kí tài khoản
Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản
Bước 3: Chọn gói key muốn mua và nhấn MUA LUÔN
Hướng dẫn sử dụng mỗi loại tool sẽ xuất hiện ở dưới mục thuê của mỗi loại.